در عصر جدید با پیشرفت تکنولوژی، همه صنایع می کوشند تا با بکار گیری ابزارها و تکنولوژی های جدید روندهای کاری خود را بهبود ببخشند و با این کار هزینه های خود را به حداقل برسانند. تکنولوژی RFID با اینکه سابقه ی چندانی ندارد ولی با پیشرفت روز افزون خود توانسته جایگاهی مناسب برای خود در صنایع مختلف پیدا کند.

صنایع نفت و گاز و پتروشمی نیز به دلیل تنوع و حجم زیاد فرآیندهای موجود در آن؛ یکی از صنایعی است که بکارگیری فناوری ها و راهکارهای جامع و مناسب من جمله راهکارهای تکنولوژی RFID ( به منظور ردیابی و شناسایی ، رهگیری ، آمارگیری و… )، می توانند منافع و مزایای بسیاری را برای آن صنعت به ارمغان بیاورند.


به عنوان مثال بشکه های نفت را می توان به تگ های RFID تجهیز نمود و از آن پس اطلاعاتی از قبیل موقعیت محموله، میزان و حجم نگهداری، تاریخ تولید، پالایشگاه تولید کننده و… را بواسطه سخت افزارها و نرم افزارهای مربوطه به صورت لحظه ای در اختیار داشت. همچنین فهرست برداری از اموال و ثبت تردد آنها، کاری است زمان بر و دشوار، که با استفاده از تکنولوژی RFID می توان این فرآیند را با دقت بیشتر و در مدت زمان بسیار کوتاه انجام داد.

ساده سازی در فرآیندهای نگهداری، تعمیر، اجرا و نیز ردیابی و نظارت بر دارایی های از مزایای پیاده سازی این تکنولوژی بوده که باعث کاهش ضایعات، افزایش بهره برداری و بهبود سودآوری نیز می گردد؛ لذا استفاده از فناوری ها در دنیای امروز ضامن بقاء و تداوم فعالیت های یک سازمان بوده و به صورت ویژه می توانند در توسعه صنایع و افزایش منافع حاصله در کلیه مراحل، تاثیر بسزایی داشته باشند.