بایگانی برچسب: بردهای هوشمند

اینترنت اشیاء (Internet of Things ) یا خانه ی هوشمند

اینترنت اشیاء  (Iot): خانه هوشمند یا اینترنت اشیاء ، جهانی را توصیف می کند که در آن اشیاء برای خود هویت دیجیتال داشته باشند . گسترش قدرت اینترنت به مواردی فراتر از کامپیوترها و گوشی های هوشمند و در واقع، به طیف وسیعی از چیزها (اشیا)، فرایندها و محیط است متصل کردن اشیا به اینترنت […]