بایگانی برچسب: پزشکی هوشمند

اینترنت اشیاء چه کاربردهایی دارد ؟

اشیا تغییرات اساسی در روش زندگی انسان و محیط اطرافش ایجاد کرده اند به نحوی که توانایی نظارت و مدیریت، بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌ها و فرآیندها، با استفاده از سیستم های مبتنی بر تصمیم داده ممکن خواهد شد و به هدف اصلی اینترنت اشیاء که بهبود کیفیت زندگی انسانهاست خواهیم رسید . در ادامه به برخی […]