بایگانی برچسب: smart house

اینترنت اشیاء چه کاربردهایی دارد ؟

اشیا تغییرات اساسی در روش زندگی انسان و محیط اطرافش ایجاد کرده اند به نحوی که توانایی نظارت و مدیریت، بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌ها و فرآیندها، با استفاده از سیستم های مبتنی بر تصمیم داده ممکن خواهد شد و به هدف اصلی اینترنت اشیاء که بهبود کیفیت زندگی انسانهاست خواهیم رسید . در ادامه به برخی […]

اینترنت اشیاء (Internet of Things ) یا خانه ی هوشمند

اینترنت اشیاء  (Iot): خانه هوشمند یا اینترنت اشیاء ، جهانی را توصیف می کند که در آن اشیاء برای خود هویت دیجیتال داشته باشند . گسترش قدرت اینترنت به مواردی فراتر از کامپیوترها و گوشی های هوشمند و در واقع، به طیف وسیعی از چیزها (اشیا)، فرایندها و محیط است متصل کردن اشیا به اینترنت […]